هنگامی که به دنبال یک راه حل رایگان جستجوی کلید واژه هستید ، جستجوهای مرتبط با Google مکان خوبی برای شروع هستند. یک کلمه کلیدی یا عبارتی را در موتور جستجو وارد کنید و به انتهای صفحه بروید. در آنجا جستجوهایی را مشاهده خواهید کرد که Google تعیین کرده است با اصطلاح هدف شما ارتباط نزدیکی دارند.